Vi udformer vores renoveringsløsninger med henblik på et sundt indeklima og lavere regninger

Ren energi

I takt med at vi får et bedre og mere indgående kendskab til vores effekt på miljøet, stiger kravene naturligvis også til vores håndtering af el- og varmeforbrug.

Mange ældre bygninger kan i den forbindelse ikke længere leve op til de energimæssige forventninger, vi som samfund har til boligen. 

Derfor vælger flere og flere at skåne miljøet, ved at få renoveret deres hjem. Hos 3B Boligrenovering A/S udformer vi vores renoveringsløsninger med henblik på et sundt indeklima og lavere regninger, samtidig med at vi selvfølgelig tager de passende energimæssige hensyn. 

Energibesparelser - for miljøet og økonomien

Det er ikke alle der ved det, men en væsentlig procentdel af vores samlede energiforbrug stammer fra vores boliger. Faktisk repræsenterer vores bygninger 30 til 40 procent af vores samfunds samlede energiforbrug og dét er noget der kan mærkes, både på miljøet og økonomien.

Derfor er der naturligvis også store besparelser at hente, ved at energioptimere hjemmet. Jo mere effektiv din bolig er til at minimere el- og varmeforbruget, jo flere penge kan du spare på eksempelvis unødvendig opvarmning. 

Derudover er det også værd at bemærke, at der med den rette boligrenovering, kan tilføres betydelig værdi til bygningen. En mere gennemgribende renoveringsløsning med højere omkostninger kan derfor på sigt være en mere rentabel investering, sammenlignet med en løsning der byder på lavere omkostninger nu og her.

Hos 3B Boligrenovering A/S forstår vi vigtigheden i at tilbyde vores kunder bæredygtige energiløsninger, der kan betale sig. Derfor holder vi os konstant opdaterede i forhold til de nyeste teknologiske fremskridt og tilpasser løbende vores produkter til vores kunders behov og ønsker. 

Energimærkning

En energimærkning er lovpligtig i Danmark og tjener flere formål. Foruden at synliggøre det generelle varme- og elforbrug og derved fungere som pejlemærke for eventuelle købere og udlejere, giver mærkningen også et overblik over muligheder for eventuelle forbedringer.

Med mærkningen får du nemlig specifikke forslag til besparende tiltag. Den endelige mærkning gives efter en grundig gennemgang af boligen. 

En konsulent vil blandt andet undersøge bygningens vinduer og døre, samt varmeinstallation og isolering, hvorefter boligens samlede energiforbrug beregnes. Mærkningen siger altså ikke som sådan noget om beboerens faktiske forbrug, men om selve boligens energieffektivitet.

Skalaen går fra G til A, hvor G repræsenterer det højst beregnede forbrug og A repræsenterer det laveste. Altså er mærkningen A, at foretrække. 

Den komplette løsning

Her hos 3B Boligrenovering A/S er det vigtigt for os at kunne hjælpe vores kunder med at opnå et lavere energiforbrug og et sundt indeklima. Et godt indeklima er altafgørende for et behageligt hjem og en sund tilværelse og vi forstår at hver kunde har sine helt egne, individuelle ønsker.

Derfor gør vi os meget umage med at sætte os grundigt ind i hver enkelt sag, så du uanset materialevalg, bygningsdesign og isoleringsbehov, får et bæredygtigt og økonomisk rentabelt resultat. Derudover lægger vi også stor vægt på æstetik og design. 

Det er nemlig vigtigt for vores kunder at boligen bevarer sit udstyk og personlighed. Derfor skal en eventuel renovering naturligvis komplimentere boligens stil, uden at gå på kompromis med materialer og isolering.

Er du interesseret i at skåne miljøet, spare penge og opnå et bedre indeklima, uden at skulle ofre dit hjems unikke personlighed, så er der ingen tvivl om at du er kommet til det rette sted!